Interessert i hjernehelse?

(in Norwegian, recruitment of Norwegian interviewees)

Er du over 40, har vært med på en av våre forskingsprosjekter i LCBC (Centre for Lifespan Change in Brain and Cognition) og er interessert i hjernehelse?
 
Vi gjennomfører en internasjonal studie for å lære mer om hvordan deltakere i hjerneforskning oppfatter hjernen og hjernehelse.
Vi rekrutterer forskningsdeltakere til individuelle intervjuer om hjernehelse. 

Vi er forskere som gjennomfører en studie for å lære mer om hvordan deltakere i hjerneforskning oppfatter hjernen og hjernehelse.

Studien har tittelen "Er folk klare for personlig hjernehelse?" og ledes av det EU-finansierte Lifebrain-konsortiet.

Lifebrain undersøker hvordan gener, livsstil og miljø påvirker hjernen.

Studien foregår i fire europeiske land: Norge, Storbritannia, Spania og Tyskland.

Intervju

Hvis du takker ja til å delta i studien, vil medlemmer av vårt forskerteam intervjue deg én gang for å stille deg en rekke spørsmål om hjernehelse. For eksempel:

• Tenker du ofte på hjernen din?

• Hva synes du er viktig for å opprettholde en frisk hjerne?

• Ville du være interessert i å vite mer om din egen hjernehelse, for eksempel ved å gjennomgå tester?

• Hvor villig er du til å endre din livsstil for å ta bedre vare på din hjerne?

Intervjuet vil være som en vanlig samtale da vi er nysgjerrige på din mening og syn på hjernehelse.

Det finnes ingen riktige eller feil svar. Intervjuet kan ta opptil en time. Det vil bli tatt lydopptak av intervjuet for å gjøre det lettere for oss å analysere dataene. Vi vil ikke stille spørsmål knyttet til din helse. Dine svar under intervjuet og din personlige informasjon vil bli behandlet konfidensielt.

Tid og sted for intervjuet

Hvis du ønsker å delta i studien, vil du bli kontaktet i mars av et medlem av vårt forskerteam for å avtale tid og sted for intervjuet. Som takk for innsatsen vil vi gjerne gi deg et gavekort.

Hvordan vil intervjudataene brukes?

Resultatene fra studien vil bli publisert i anonymisert form i vitenskapelige tidsskrifter og brukes til å veilede utviklingen av hjernehelsestrategi. Generelle resultater fra studien vil være tilgjengelige på Lifebrain-nettsiden.

Hvem kan delta?

Alle våre tidligere forskningsdeltakere - de som deltok på en eller flere av de LCBC forskningsprosjektene - er velkommen! Ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta.

Tusen takk for din interesse!

Forskerteamet i Oslo

Isabelle Budin Ljøsne Senior rådgiver Folkehelseinstittutet isabelle.budin.ljosne@fhi.no

Barbara B. Friedman Forskningskonsulent Universitet i Oslo, Psykologisk Institutt LCBC b.b.friedman@psykologi.uio.no

 

Published Feb. 26, 2018 9:14 AM - Last modified Mar. 22, 2018 12:13 PM