God hjernehelse er viktig! (Public lecture in Norwegian)

Folk blir stadig mer opptatt av hjernen. Det er ikke uten grunn, for hjernen er en av det viktigste organet vi har. Med hjernen gjør vi alt. I samspillet mellom hjernecellene oppstår alt det menneskelivet rommer. Alle tanker, følelser og minner, alle planer og handlinger, all menneskelig kultur, språk og samfunnsdannelse har sin opprinnelse i hjernen. Det er takket være hjernen din at du er i stand til å lese denne teksten, bevege kroppen, forelske deg, le, gråte, fortvile, juble eller for den saks skyld planlegge hva du skal ha til middag. Hjernen inneholder mange gåter, men forskerne lærer stadig mer om hvordan hjernen fungerer. Noe av denne kunnskapen kan vi anvende i egne liv. Slik kan vi være med å bidra til egen hjernehelse.

Hva er hjernehelse – egentlig?

Tidligere snakket man mye om ulike hjernesykdommer hver for seg. I dag tenker vi mer på hjernen som en helhet og ser sammenhenger. Hjernen er vår neste store helseutfordring!

Hanne F. Harbo, avdelingsleder på nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, professor i nevrologi ved Universitetet i Oslo.

Stress og hjernehelse

Det fleste av oss opplever perioder med stress. Stress kan påvirke hvordan vi har det, og hvordan vi fungerer i hverdagen. Men hva gjør stress med hjernen vår?

Monica Aas, forsker ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Universitetet i Oslo

Kosthold og fysisk aktivitet er viktig for hjernehelsen

Mange av de samme faktorene som er viktig for andre av kroppens organer er også viktig for hjernen, med noen viktige forbehold.

Christian A. Drevon, professor i ernæring ved Universitetet i Oslo og rådgiver for analyselaboratoriet Vitas AS i Forskningsparken.

Vær med å lage god hjernehelse for deg selv og andre

Hva tenker du om din hjernehelse? Hjernerådet og Lifebrain inviterer deg til å være med på en global spørreundersøkelse om hjernehelse. Hva er du villig til å gjøre for å opprette en sunn hjerne? Svarene i studien vil være svært nyttige for alle som arbeider med hjernehelse; både hjerneforskere, helsepersonell, brukerorganisasjoner og politikere. 

Isabelle B. Ljøsne, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet og forsker i Lifebrain

Salen slipper til med spørsmål, og ekspertene svarer.

Møtet er gratis. Det er ingen påmelding eller billetter. Vi har 200 plasser i sal Wergeland i Litteraturhuset i Oslo. Publikum får plass etter prinsippet først-til-mølla.

Ta kontakt om du er rullestolbruker eller har en annen funksjonsnedsettelse. Vi gjør det vi kan for å legge til rette for deg: post@hjerneradet.no.

Tags: brain health, diet, physical activity, mental health
Published Apr. 23, 2019 2:39 PM - Last modified Dec. 17, 2019 3:00 PM