Ta vare på hjernen! En frisk hjerne hele livet

Your brain is your life-Lifebrain public lecture series, 2.

 

På norsk

Om arrangementet: Hjernen er vårt viktigste organ. Hvordan kan vi ta vare på den når vi utsettes for påvirkninger fra miljøet rundt oss, de sosiale settingene vi befinner oss i og vår egen livsstil? Forskerne i det europeiske prosjektet Lifebrain vil fortelle om siste nytt fra hjerneforskning og gi gode tips om din hjernehelse. Foredragene er på norsk og engelsk.

Kristine Beate Walhovd er professor i kognitiv nevropsykologi ved psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, og leder Lifebrain-prosjektet. Hun vil fortelle om hvorfor det er viktig å ta vare på hjernen, ikke bare når vi blir eldre, men også mens vi er unge.

Sana Suri er forsker ved Universitetet i Oxford og i Lifebrain-prosjektet. Hun vil diskutere hvilke utfordringer en aldrende befolkning fører med seg. Hun vil gå gjennom risikofaktorer som fremskynder hjernens aldring, bl.a. høyt blodtrykk. Ikke minst vil hun fokusere på hvordan fysisk aktivitet bidrar til å fremme en sunn hjerne.

Møtet arrangeres av Lifebrain og Hjernerådet.

Lifebrain er et EU-prosjekt som har som formål å identifisere livsstil og genetiske faktorer som påvirker hjernen. Prosjektet samler hjerneforskere fra 8 europeiske land.

Hjernerådet er en paraplyorganisasjon av brukerorganisasjoner og faglige miljø som arbeider for god hjernehelse i befolkningen. Målet er mer hjerneforskning, bedre forebygging, behandling og mestring. Hjernerådet har 53 medlemmer som igjen representerer over 100 000 medlemmer hos Rådets brukerorganisasjoner og ca. 5000 hos fagmedlemmene.

Arrangementet er gratis og uten påmelding. Det blir 160 plasser: et rom med 120 plasser og et annet rom med 40 plasser for direkte overføring, etter først til mølla"-prinsippet. Velkommen!

In English

A healthy brain is essential to enjoy a productive human life. How can we keep our brain healthy? How does our environment affect  our brain throughout life? How can we optimize our brain function? Brain health researchers in the EU-funded Lifebrain project will present some of their findings during the public lecture in Norwegian and in English.

Kristine Beate Walhovd, Professor, Centre for Lifespan Changes in Brain and Cognition, University of Oslo. Coordinator of the Lifebrain project. She will discuss why is it important to take care of our brain all along the lifespan (Lecture in Norwegian).

Sana Suri, Post-doc researcher, University of Oxford/Lifebrain project. Sana will discuss the opportunities and challenges an aging population may bring, how risk factors including high blood pressure can accelerate brain aging, and how physical activity can help promote healthy brain aging. (Lecture in English).

Published Mar. 19, 2018 4:25 PM - Last modified June 22, 2018 3:30 PM