Om enkäten

Enkäten rörande global hjärnhälsa är inriktad på att ta reda på mer om människors syn på hjärnan och hjärnhälsa. Undersökningen leds av Lifebrain konsortiet i samarbete med Norska Hjärnrådet, Tyska Hjärnrådet, Belgiska Hjärnrådet, The National University of Ostroh Academy, Brain Foundation Netherlands, samt The Women’s Brain Project.

Hjärnhälsa är en ny term som beskriver vår förmåga att minnas, lära, planera, koncentrera oss och hantera förändringar. Det handlar också om vår förmåga att vara mentalt och emotionellt balanserade. Kort sagt, hjärnhälsa handlar om att få ut det mesta från vår hjärna och att ta hand om den (Källa: National Institutes of Health, USA).

Vi vet fortfarande väldigt lite om hur människor ser på sin hjärna och deras hjärnhälsa. Om vi visste mer kunde vi ta fram rekommendationer för att hjälpa människor att ta hand om deras hjärna på ett sätt som passar deras vardagliga liv.

Enkätens frågor

Enkäten inkluderar 16 frågor som ämnar att undersöka din syn på hjärnan och ditt intresse för din hjärnhälsa. Enkäten kommer innefatta frågor om du är intresserad av att veta mer om din hjärnhälsa genom att t.ex. ta ett test på hjärnhälsa. Det finns även frågor om vad du är villig att göra för din hjärnhälsa, t.ex. förändra din livsstil. Enkäten avslutas med 12 enkla frågor om dig. Alla svar i enkäten är anonyma.

Fylla i enkäten

Enkäten tar ca 15 minuter att fylla i. Alla som är intresserade, och är över 18 år, kan fylla i enkäten via en dator, en surfplatta eller en mobiltelefon med tillgång till internet. Enkäten kommer hållas öppen fram till augusti 2020.

Endast frågor som är markerade med en stjärna (*) är obligatoriska. Vi uppskattar dock om du besvarar samtliga frågor i och med att detta gör att data från undersökningen blir bättre. Då du fyller i enkäten är det möjligt att gå fram och tillbaka mellan frågorna, men om du lämnar formuläret utan att trycka ”sänd in”-knappen så sparas inte dina svar.

Sekretess

Dina svar kommer att sparas på Lifbrains servrar vid Oslo Universitet fram till slutet av Lifebrain projektet, 31 december 2021. Efter detta datum kommer data bli raderade. Endast medlemmar från den centrala forskningsgruppen kommer ha tillgång till rå-data.

Dina svar är anonyma och kan inte bli kopplade tillbaka till dig som person. När du sänder in enkäten kan du, om du vill, ange din e-post adress om du vill ha en bekräftelse att du har sänt in enkäten. Din e-post adress kommer inte sparas efter att bekräftelsen har sänts.

Resultaten från enkäten

Generella resultat kommer publiceras på Lifebrains hemsida samt på hemsidorna för våra samarbetspartners.

Om du har frågor gällande den globala enkäten rörande hjärnhälsa, vänligen sänd en e-post till lifebrainoslo@gmail.com.

Lifebrain är finansierat av Europeiska Unionens Horizon 2020-program.

 

Published June 3, 2019 9:24 AM - Last modified Apr. 1, 2020 3:07 PM