Om undersøkelsen

Denne undersøkelsen handler om folks oppfatning av hjernen og hjernehelse. 

Lifebrain konsortiet leder undersøkelsen i samarbeid med det norske, det tyske og det belgiske Hjernerådet, Hjärnfondet, The National University of Ostroh Academy, Brain Foundation Netherlands og The Women’s Brain Project. 

Folkehelseinstituttet har hatt en sentral rolle i utviklingen av undersøkelsen.

Hjernehelse handler om evnen til å huske, lære, planlegge, konsentrere seg og håndtere utfordringer. Det handler også om evnen til å være psykisk og følelsesmessig i balanse. Kort sagt, hjernehelse handler om å få mest mulig ut av hjernen og ta vare på den (Kilde: National Institutes of Health, USA) .

Vi vet lite om hvordan folk tenker om hjernen og hjernehelse. Med god kunnskap om folks oppfatninger kan vi gi anbefalinger om hvordan man kan ta vare på hjernen.

Om spørsmålene i undersøkelsen

Undersøkelsen inneholder 16 spørsmål for å finne ut hva slags tanker du har om hjernen og hjernehelsen din. Vi spør blant annet om du er interessert i å vite mer om din hjernehelse, ved å gjennomføre ulike tester. Vi spør også om hva du er villig til å gjøre for din hjernehelse, for eksempel å endre livsstil. Undersøkelsen avsluttes med 12 enkle spørsmål om deg. Undersøkelsen er anonym.

Om å ta undersøkelsen

Det tar ca. 15 minutter å besvare undersøkelsen. Alle interesserte over 18 år kan besvare undersøkelsen ved å bruke personlig datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon med tilgang til internett. Det er mulig å besvare undersøkelsen fram til August 2020.

Kun spørsmålene merket med stjerne (*) er obligatoriske, men vi setter pris på om du besvarer alle spørsmål fordi det vil øke kvaliteten på undersøkelsen. Når man besvarer undersøkelsen er det mulig å gå frem og tilbake mellom spørsmålene, men går du ut av undersøkelsen før du har sendt den inn vil ikke dine svar lagres.

Personvern

Dine svar vil bli lagret på den sikre serveren til Lifebrain på Universitetet i Oslo fram til slutten av prosjektet 31. desember 2021. Dataene vil bli slettet etter denne datoen. Det er bare medlemmene av Lifebrain forskningsgruppen som vil ha tilgang til dine svar.

Svarene dine er anonyme og kan ikke kobles tilbake til deg. Når du sender inn undersøkelsen, kan du velge å oppgi e-postadressen din hvis du ønsker å motta en kvittering som bekrefter at undersøkelsen er sendt inn. Din e-postadresse vil ikke bli lagret etter at kvitteringen er sendt.

Resultatene

Generelle resultater vil bli tilgjengelige på Lifebrain nettsiden, samt nettsidene til våre samarbeidspartnere.

Har du spørsmål om undersøkelsen kan du sende e-post til Lifebrain teamet på lifebrainoslo@gmail.com.

Lifebrain finansieres av EUs Horizon 2020 program.

Published June 3, 2019 11:38 AM - Last modified May 28, 2020 11:56 AM